English   සිංහල   தமிழ்
පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන 250 කට අධික ප්‍රමාණයක් ද ග්‍රාමීය හා වතු ක්‍ෂේත්‍රයේ තරුණ තරුණියන් 15000 කට අධික ප්‍රමාණයක් ද අප හා ශක්තිමත්ව බැදී ඇත.


අපගේ සුවිශේෂත්වය


 • ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රීක්ක 8 පුරා විහිදුනු අපගේ ශාඛා ජාලය තුලින් විවිධ වූ රැකියා අවශ්‍යතා පදනම් කරගෙන ග්‍රාමීය හා වතු ක්ෂේත්‍රයන් හි ජීවත් වන තරුණ තරුණියන් තුලින් දක්ෂ,කාර්යක්ෂම මානව සම්පත් සේවා බලකායක් බිහිකිරීම.
 • අදාල තරුණ තරුණියන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, වෘත්තීය සුදුසුකම්, අත්දැකීම හා ඔවුන් ලද පුහුණුද සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඔවුන්ව සුදුසු රැකියාවක් සදහා යොමු කිරීම.
 • වෘත්තීය උපදේශන සේවාවන්, නායකත්ව පුහුණු සහ පෞරුෂ වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් තුලින් තරුණ තරුණියන්ගේ කුසලතා සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් ඉහල නගා සිටුවීම.
 • ආයතනයක් මගින් රැකියා අවස්ථාවකට ප්‍රතිඥාවක් ලබාදී ඇති තරුණ තරුණියන් හට අදාල විශේෂ වෘත්තීය පුහුණු ලබාදීම.
 • අති දිළිදු හා දිළිදු පවුල්වල සිටින පවුල්වල සිටින සහ විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් සහිත තරුණ තරුණියන් වෙන්නුවෙන් වෘත්තීය පුහුණු ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම.

ඔබගේ මානව අවශ්‍යතාවයන් සදහා අපෙන් විශ්වාසයක් සහ සහනයක්


  සේවා යෝජකයෙක් වශයෙන් ඔබ අප ආයතනය සමග ගිවිසුම් කොට ගැනීමෙන්, පහත සදහන් අපගේ සේවාවන්වලට ඔබ සුදුසුකම් ලබයි.

 • සියලු අයදුම්කරුවන්ගේ සුදුසුකම් හා දැනුම් හොදින් අද්යන කර, ඉතා සුදුසු රැකියා අවස්ථාවන්වලට යොමු කිරීම තුලින් තරුණ තරුණියන්ගේ ඵලදායි මට්ටම ඉහල නැංවීම තුළින් ප්‍රතිලාභී මානව සම්පතක් ආයතනයට ලබාදීම.
 • ඉතා සුලු මුදලකට තත්ත්වයෙන් ඉහළ සේවාවන් ලබාදීම.
 • ඔබගේ ආයතනයේ අවශ්‍යතාව පරිදි ඉතා අඛණ්ඩ ශ්‍රම බලකායක් ලබාදීම.
 • ඉතා පුළුල් රැකියා දත්ත ගබඩාවක් උපයෝගී කරගනිමින් වෘත්තීය අපේක්ෂකයන් සුදුසු ආයතන සමග සම්බන්ධ කිරීම.
 • ඔබගේ රැකියා පුරප්පාඩුවලට අනුකූලව, පූර්ණ හා අර්ධ සුදුසුකම් ලත් කෙටි කාලීන හෝ දිගු කාලීන ශ්‍රම බලකායක් ලබාදීම.
 • ආයතනයන්ගේ නිපැයුම් අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සදහා, අප සමග අතුරු ගිවිසුම් ඇති කර , අප විසින් ඔබට අවශ්‍ය ශ්‍රම බලකාය, ඉඩකඩ පහසුකම්, ගබඩා පහසුකම් හා අවශ්‍ය උපකරණ ලබා දීම සිදු කෙරේ.
 • අප හරහා ආයතනයට බදවා ගනු ලැබූ සේවකයන්ගේ ඵලදායිතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ද අපි නිරන්තරයෙන් අධික්ෂණය කරන්නෙමු.


බදවා ගැනීමේ තොරතුරු


  අප ආයතනය හරහා රැකියා අවස්ථා ලබාගත් පිරිසගේ දත්ත පද්ධතියක් අපි පවත්වාගෙන යන අතර,ඒවාහි රහස්‍යභාවය සහ විස්වාසනීයත්වය මත රැකියා ලබාදුන් ආයතන වලට එම තොරතුරු අවශ්‍ය වූ විට ලබා ගත හැකි වේ.

පුළුල් වූ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ අපගේ වපසරිය


 • පාරිභෝගික / නිපැයුම් කර්මාන්ත
 • කළමනාකරණය / පරිපාලනය /ගණකාධිකරණය /මුල්‍ය / බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ / මුදල් අයකැමි
 • කුසලතාවයෙන් පිරිපුන් /කුසලතාවය වර්ධනය කරමින් සිටින්නන් සහ කුසලතාවයක් නොලත් සේවකයින් සදහා කෙටිකාලීන සහ දිගුකාලීන රැකියා අවස්ථා
 • වායු සමීකරණ / ශීතකරණ / ඉංජිනේරු / කර්මාන්ත
 • පාරිභෝගික සේවා /මහජන සම්බන්ධතා
 • නිපැයුම් / ඇගලුම් කර්මාන්ත
 • පරිගණක පද්ධති විශ්ලේෂණ / පරිගණක වැඩසටහන්
 • හෝටල් / ආහාරපාන පිළියෙළ කිරීම් /බේකරි කර්මාන්තය
 • රෝහල් / සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ආශ්‍රිත රැකියා
 • වෙල්ඩිම්කරු / වැද්දුම්කරණ / පෙදරේරු / ජලනල කාර්මික
 • විදුලි කාර්මික
 • යාන්ත්‍රික
 • ගුවන් යානා කර්මාන්තය
 • කෘෂිකර්මාන්තය
 • මෝටර් වාහන කර්මාන්තය
 • ආරක්ෂක සේවාවන්
 • බර වාහන මෙහෙයවන්නන් හා සහයකයන් (බලපත්‍ර ලත් )
 • කර්මාන්ත සේවකයන් (කාන්ත හා පිරිමි )


රැකියා පොළවල්


දිස්ත්‍රික්කයක ප්‍රධාන නගරයක් මූලික කරගනිමින් සෑම වසරකම කිහිපවතාවක්ම රැකියා පොළ වැඩසටහන පවත්වමින් රැකියා අපේක්ෂකයා සහ සේවා යෝජකයන් අතර ඍජු සම්බන්ධතාවකට ඉඩපහසුකම් සපයනු ලබයි.පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන කීපයක සහභාගීත්වයෙන් පවත්වනු ලබන මෙම වැඩසටහන සදහා රැකියා අපේක්ෂිත තරුණ තරුණියන් හට රැකියා අවස්ථාව හිමි කර ගත හැක.ඒ සදහා ඔවුන්ගේ වෘත්තීය පුහුණුව හා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන සේවාවන් බෙරෙන්ඩ්නා රැකියා මද්‍යස්ථානය තුලින් ලබන පන්නරය අති මහත්ය.join with us